vogel

vogel

Hij verpoost daar temidden van het zandpad

de weg ligt als brandpunt van deze aardsmooie natuur.

met rondom zand is hij, kleiner dan mijn dameshand,

koud

de zon schijnt ook al is de herfst net begonnen

zijn veren; bruin, wapperend in de wind

“Hoe heet deze vogel?” vraag ik aan mijn vader,

die alle vogels bij naam, toenaam, geluid, vluchtroute en broedtempo kan toefluiten

“Vogel” zegt hij

mijn moeder en ik geloven het niet

“Vogel?” zeg ik

“Ja Vogel, er zijn zoveel soorten waar nog geen naam voor gevonden is”

het is verdrietig te kijken naar deze perfecte doch dooie Vogel.

Met zijn wandelstok draait mijn vader Vogel om.

De rest van de wandeling denk ik aan Vogel.

Het is ook moeilijk niet te denken aan het jongetje liggend in de branding

ik heb altijd geweigerd naar die foto te kijken en toch brandt hij op mijn netvlies

er zijn zoveel mensen die we dood hebben aangetroffen

ook zonder naam of kennis van zijn laatste woord of exacte vluchtroute

Zoveel soorten die gewoon verdwenen zijn, zonder naam

Alsof ze nooit bestaan hebben.